Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΣΑΕ με μια ματιά

ΣΑΕ με μια ματιά

Το 1995 για πρώτη φορά οι Έλληνες ομογενείς, όπου Γης, ένωσαν τις δυνάμεις τους σχηματοποιώντας την «Ελλάδα του κόσμου». Με Προεδρικό Διάταγμα της Ελληνικής Πολιτείας ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), για να αποτελέσει το συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο προς την πατρίδα στα θέματα της Ομογένειας. Με τη συναίνεση όλου του πολιτικού κόσμου ένα πάγιο αίτημα-όραμα των απανταχού Ελλήνων έπαιρνε «σάρκα και οστά».

Στην οργανωτική 1η Παγκόσμια Συνέλευση του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη (29 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 1995) Πρόεδρος εξελέγη ο δυναμικός Ανδρέας Α. Άθενς, από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών (1995-2006).

Το ΣΑΕ συγκροτήθηκε σε τέσσερεις γεωγραφικές Περιφέρειες διοικούμενο από 11μελές Προεδρείο, ενώ η Θεσσαλονίκη καθιερώθηκε ως μόνιμη έδρα και «πρωτεύουσα» του Οικουμενικού Ελληνισμού.

Η ωριμότητα και η κατασταλαγμένη εμπειρία που αποκτήθηκε με τα χρόνια εμπέδωσαν την πεποίθηση ότι το ΣΑΕ μπορεί να μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό με πορεία στο μέλλον. Με την εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3480/2006, το ΣΑΕ απέκτησε μία άλλη δυναμική, καθώς διασφαλίστηκε ο γνωμοδοτικός, εισηγητικός, διεκδικητικός και υποστηρικτικός ρόλος του προς την Ελληνική Πολιτεία. Βάσει του νέου Νόμου οι Περιφέρειες από τέσσερεις έγιναν επτά.

Στην 6η Τακτική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2006 στη θέση του Προέδρου εκλέχθηκε ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και ο βασικός στόχος του ΣΑΕ είναι η συνεργασία, η υποστήριξη και η συνένωση της Ομογένειας, σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε ο Ελληνισμός να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

Βασικός ρόλος του ΣΑΕ είναι η προσέγγιση Ελλήνων της Διασποράς και η δημιουργία μιας παγκόσμιας Δικτύωσης, με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προς το συμφέρον της Ομογένειας, και η μεταφορά τους, ως Γνωμοδοτικό και Συμβουλευτικό όργανο, προς την Ελληνική Πολιτεία.