Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ To 9μελές Προεδρείο του ΣΑΕ...

ΣΑΕ

Send | Print | RSS ΣΑΕ '
Αλεξάνδρεια03.05.1997

To 9μελές Προεδρείο του ΣΑΕ συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη 7-13 Μαϊου 1997 γιά θέματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό.

Στη συνεδρίαση αυτή λαμβάνει μέρος ο Περιφερειακός Πρόεδρος ΣΑΕ Ασίας-Αφρικής κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης , ο οποίος και θα αναφερθεί τόσο προς τους συναδέλφους, όσο και προς τους παρόντες Κυβερνητικούς Παράγοντες σε θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό Ασίας – Αφρικής.

 
Share |

ΣΑΕ