Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Εισήγηση Χάρη Γκουβέλη

ΣΑΕ

Send | Print | RSS ΣΑΕ '
29.12.2006

Εκπροσωπώντας τον ιστορικό ελληνισμό της Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, με οργανωμένη δράση και προσφορά περίπου δύο αιώνων, βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σας για να συμβάλλω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στην εκπλήρωση της αποστολής του Συμβούλιου Αποδήμου Ελληνισμού, που δεν είναι άλλη από την εφαρμογή του Γνωμοδοτικού, Συμβουλευτικού, Διεκδικητικού και Υποστηρικτικού ρόλου του προς την ελληνική πολιτεία προς όφελος της πατρίδας μας και των απανταχού ομογενών.

Η ευθύνη είναι βαριά και πρέπει να φανούμε αντάξιοι του ρόλου, που μας εμπιστεύτηκαν οι συμπατριώτες μας, λίγους μήνες νωρίτερα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε και δεν θα αποτύχουμε γιατί όλοι μας έχουμε και τη θέληση και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά και να εκπληρώσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή μας αυτή. Στην αρχή της νέας σελίδας του ΣΑΕ και εγώ με τη σειρά μου, αφού συνεργάστηκα με τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας μας, σας καταθέτω τις σκέψεις και τις προτάσεις μας για το επόμενο διάστημα.

Αγαπητοί φίλοι, Το όραμά μας είναι να γίνει το ΣΑΕ ο νόμιμος και αξιόπιστος αντιπρόσωπος όλου του ελληνισμού στην περιοχή. Το όραμα επιτυγχάνεται με την δομική, προσιτή, αποδεκτή και αποτελεσματική οργάνωση που δεσμεύει και επηρεάζει την ανάπτυξη στην περιφέρειά μας. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της ομογένειας (οργανωμένου και μη) και η συνεργασία μεταξύ τους που θα συμβάλλει στην ενότητα και την αλληλεγγύη του ελληνισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Εφαρμογή της χρηστής διοίκησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της ορθής διαχείρισης.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

• Διαφανής και υπεύθυνη διοίκηση της περιφέρειας και των οργανώσεων.

• Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.

• Αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση που εκπληρώνει τους στόχους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οργάνωσης, των μελών της και του ελληνικού κράτους.

• Η καθιέρωση Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην κάθε Περιφέρεια, που θα αποτελείται από τις διακεκριμένες προσωπικότητες που θα επιλέγονται για το ΣΑΕ.

• Λειτουργία των γραφείων του ΣΑΕ στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες προς όφελος της οργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας μέσω της διδασκαλίας των ελληνικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

• Υποστήριξη των κοινοτικών μας σχολείων και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με «Πρόσληψη ομογενών και Ελλήνων μεταναστών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού», που θα λύσει πολλά από τα προβλήματα, που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία μας.

• Υποστήριξη στις έδρες ελληνικών σπουδών στα διάφορα Πανεπιστήμια του κόσμου.

• Συνέχιση της συνεργασίας με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ Ωνάσης» στα προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που έχουν αρχίσει στην περιφέρειά μας την τελευταία τριετία

• Οικονομική ενίσχυση για τα προγράμματα της διδασκαλίας των ελληνικών μέσω των νέων μεθόδων τεχνολογίας.

• Καθιέρωση υποτροφιών για τους σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να επιστρέψουν στην χώρα, που ζουν για να διδάξουν.

• Ενθάρρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων Φιλοξενίας και Ανταλλαγής σπουδαστών και ερευνητών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 – ΔΙΚΤΥΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ομογενών στα Δίκτυα ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός και δράσης τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Δημιουργία και λειτουργία των δικτύων Νεολαίας (πρώτη προτεραιότητα), Επιχειρηματιών, Ακαδημαϊκών και Γυναικών.

• Κανονισμός για τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των δικτύων, μέσα στο πλαίσιο της Περιφέρειας και με ευθύνη του Συντονιστικού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Συνέλευσης.

• Δημιουργία βάσης δεδομένων, και ένα πρόγραμμα δράσης για κάθε δίκτυο που είναι συμπληρωματικό των στόχων και των δράσεων της Περιφέρειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ : Για να εξασφαλίσει την ορατότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης της περιοχής.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Αναβάθμιση της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών της περιοχής.

• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας και εξασφάλιση συνεχούς ενημέρωσης και ανανέωσης της.

• Καθιέρωση μια στρατηγική για τα ΜΜΕ της περιοχής, που είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για τα ΜΜΕ παγκόσμια, με στόχο την προβολή των θεμάτων που θέλουμε στα τοπικά, ξένα και περιφερειακά μέσα.

• Συνεργασία και στήριξη, των Ομογενειακών Μέσων Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους)

• Αναβάθμιση και ενημέρωση του τρόπου επικοινωνίας με τις οργανώσεις- μέλη του ΣΑΕ στην Περιφέρεια.

• Για να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους σχετικούς συμμετόχους στην περιοχή, στην Ελλάδα και διεθνώς.

• Η μετάδοση του δορυφορικού προγράμματος της ΕΡΤ, πρέπει να είναι δωρεάν σε όλες τις χώρες του κόσμου και όχι να είναι ένα επί πλέον συνδρομητικό κανάλι με αναβάθμιση του προγράμματος της,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 – ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ- ΜΕΛΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των οργανώσεων του ελληνισμού, που αποτελούν τον θεσμικό παράγοντα διατήρησης του ελληνισμού απανταχού της γης.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Αντιμετώπιση και επίλυση, όπου είναι δυνατόν, των προβλημάτων που υπάρχουν με τα μητρώα μελών και την καταγραφή των ομογενών στις οργανώσεις της περιφέρειας.

• Υποστήριξη για την ανάπτυξη των οργανώσεων και την συνέχιση της λειτουργίας τους.

• Ενθάρρυνση για τη ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ομογενών και τη συνεργασία μεταξύ των μελών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων και των προβλημάτων της καθημερινότητας των ομογενών, στην Ελλάδα,

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Προτάσεις και εισηγήσεις προς το ελληνικό κράτος σχετικά με τα ζωτικής σημασίας προβλήματα που απασχολούν τους ομογενείς, όπως το συνταξιοδοτικό, τα διαβατήρια, η διαδικασία επαναπατρισμού, το φορολογικό καθεστώς, οι υπηκοότητες (Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει στους συζύγους ομογενών με ξένη υπηκοότητα [μεικτοί γάμοι] το δικαίωμα, μετά από αρκετά χρόνια γάμου, της απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί από όλη την Ευρώπη και την Κύπρο που έδωσε υπηκοότητες στους συζύγους που είναι παντρεμένοι πάνω από 12 χρόνια).

• Η έκδοση των νέου τύπου διαβατηρίων, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Η χρονοβόρα διαδικασία και η ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουμε στα Προξενεία μας έχουν οδηγήσει στη λύση του ταξιδιού στην Ελλάδα, για την έκδοση από εκεί των διαβατηρίων με ότι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς όμως λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτούντων, σε πολλά αστυνομικά τμήματα, τους ορίζουν ημερομηνία, που πολλές φορές ξεπερνά την διάρκεια της προγραμματισμένης παραμονής τους στην Ελλάδα. Πρόταση: Να λειτουργήσουν σε 2-3 σημεία της Αθήνας ειδικά τμήματα για τους ομογενείς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να αποφύγουμε όλες αυτές τις δυσκολίες.

• Πρέπει να ενεργήσουμε ως όχημα πίεσης για την αντιμετώπιση και επίλυση των βασικών ζητημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 – ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Κινητοποίηση για την υποστήριξη των εθνικών μας θεμάτων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των ομογενών στη δημόσια ζωή των χωρών όπου ζουν.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικά για τα εθνικά ζητήματα και τη διάδοση των πληροφοριών στα μέλη και τα στελέχη που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική, κοινωνική και επικοινωνιακή ζωή κάθε χώρας του εξωτερικού.

• Συνεργασία με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση

• Ενθάρρυνση και συμμετοχή στα προγράμματα της αναπτυξιακής βοήθειας, που χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Να εστιάσουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων υψηλής σπουδαιότητας για τον ελληνισμό.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Ενεργή συμμετοχή παγκόσμια στην προσπάθεια να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

• Συμμετοχή στην προσπάθεια διεκδίκησης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων στη Λάρισα και το Βόλο το 2013 φιλοξενηθούν τα μεσογειακά παιχνίδια στην Ελλάδα. Τον Νοέμβριο ρου 2007 θα γίνει η ψηφοφορία μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών για την ανάδειξη της διοργανώτριας χώρας. Το ΣΑΕ Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι περισσότερες από τις χώρες που θα ψηφίσουν, μπορεί να αναλάβει σε συνεργασία με τις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες την προώθηση και προβολή της ελληνικής υποψηφιότητας με ένα δυναμικό σχέδιο δράσης, που μπορεί να αρχίσει άμεσα από τον Μάρτιο και να κορυφωθεί τον Νοέμβριο του 2007.

• Διεξάγεται μέχρι τις 6 Ιουλίου 2007 η μεγαλύτερη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των 7 θαυμάτων του σύγχρονου κόσμου. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες είναι και η Ακρόπολη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.new7wonders.com . Θεωρώ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε την ομογένεια να λάβει μέρος στην ψηφοφορία αυτή για να ενισχύσουμε την ελληνική αυτή υποψηφιότητα,

• Η παρακολούθηση και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με την ψήφιση του νόμου για την επιστολική ψήφο. Η άποψή μου, είναι ότι η ψηφοφορία, πέρα της επιστολής, πρέπει να διεξάγεται στους χώρους των διπλωματικών μας αρχών (Πρεσβείες, Προξενεία, γραφεία Ο.Ε.Υ., Συντονιστών Εκπαίδευσης, Επίτιμα Προξενεία κ.α.) και η ψήφος να είναι σε επίπεδο Επικράτειας και όχι εκλογικής περιφέρειας για να αποφύγουμε πολλά προβλήματα. Η άλλη διεκδίκηση μας είναι η καθιέρωση εκλογής Βουλευτών Αποδήμων, κατά το πρότυπο των Βουλευτών Επικρατείας, που θα αντιπροσωπεύουν όλες τις περιφέρειας, όπου ζουν Έλληνες και στο σημείο αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε τον διεκδικητικό μας ρόλο για να το πετύχουμε.

Με αυτές μου, τις σκέψεις ολοκληρώνω την εισήγηση μου, την οποία και σας καταθέτω, με την ευχή και τη βεβαιότητα, ότι ο αγώνας μας για το καλό του ελληνισμού θα στεφθεί με επιτυχία, Ευχαριστώ για την υπομονή σας

ΧΑΡΗΣ ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ

 
Share |

ΣΑΕ