Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ ΕΤΟ

ΕΤΟ

ΕΤΟ

Το Εθνικό Ταμείο Ομογενών (Ε.Τ.Ο.) συστάθηκε το έτος 2001 από τα μέλη του τότε Προεδρείου του ΣΑΕ ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η δράση του σχεδιάστηκε με σκοπό την προβολή και οικονομική στήριξη όλων των στόχων, προγραμμάτων και δράσεων του ΣΑΕ καθώς και κάθε σχετικής με την ενίσχυση της Ομογένειας φιλανθρωπικής δράσης.

Όραμα των ιδρυτών του ΕΤΟ είναι η επίτευξη της οικονομικής αυτοδυναμίας του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού.

Για τους λόγους αυτούς το ΣΑΕ έχει ζητήσει από τα μέλη του να εγγραφούν και στο ΕΤΟ.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟ

Οι τακτικοί πόροι του ΕΤΟ είναι:
α. Οι ετήσιες εισφορές των τακτικών και αρωγών μελών
β. Οι εισπράξεις από τα δικαιώματα εγγραφής των τακτικών και αρωγών μελών.
γ. Οι οικονομικοί πόροι που συγκεντρώνονται από τις περιφερειακές δομές του ΣΑΕ και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τις απαρτίζουν.
δ. Τα έσοδα από την περιουσία του ΕΤΟ

Οι έκτακτοι πόροι του ΕΤΟ είναι:
α. Οι χορηγίες, δωρεές και κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε μορφής εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.
β. Έσοδα από εκδηλώσεις του ΕΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟ

Αυτά είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του ΕΤΟ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αριθμεί 15 μέλη εκ των οποίων τα 11 μέλη είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη και τα 4 μέλη υποχρεωτικά εκπρόσωποι του Σώματος Χορηγών.

3. Η Επιτροπή Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ανά διετία και έχει ως σκοπό να ελέγχει τους οικονομικούς λογαριασμούς του ΕΤΟ και να καταρτίζει σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

4. Το Σώμα των Χορηγών, στο οποίο μετέχουν όλοι οι χορηγοί και έχει ως αρμοδιότητα την παροχή προηγούμενης γνώμης για τη διάθεση των πόρων του ΕΤΟ.

5. Η 15 μελής Αντιπροσωπευτική Επιτροπή των Χορηγών που εκλέγεται σε ετήσια βάση από το Σώμα των Χορηγών.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΟ

Τα μέλη του ΕΤΟ διακρίνονται σε:

Τακτικά: αυτά είναι τα 11 μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ και οι 5 Συντονιστές των Δικτύων του ΣΑΕ.

Αρωγά: αυτά είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά ηθική, οικονομική, επιστημονική ή κάθε άλλη βοήθεια προς το ΕΤΟ. Τα Αρωγά Μέλη καταβάλουν ετησίως εισφορά – δωρεά ύψους €100 εφόσον η ηλικία τους είναι από 31 έως 65 ετών και € 50 εφόσον η ηλικία τους είναι από 18 ως και 30 ετών ή άνω των 65 ετών.

Επίτιμα: αυτά είναι διακεκριμένες προσωπικότητες, Έλληνες και Φιλέλληνες, που συμβάλλουν ενεργά στην προαγωγή των σκοπών του ΕΤΟ, ιδιαίτερα δε στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής ομογένειας.

ΔΩΡΗΤΕΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται:

Δωρητές: αυτοί που προσφέρουν για τους σκοπούς της εταιρίας περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας

Ευεργέτες: αυτοί που προσφέρουν για τους σκοπούς της εταιρίας περιουσιακά στοιχεία πολύ σημαντικής αξίας

Μεγάλοι ευεργέτες: αυτοί που προσφέρουν για τους σκοπούς της εταιρίας περιουσιακά στοιχεία εξαιρετικά σημαντικής αξίας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΕΤΟ

Χορηγοί: αυτοί που προσφέρουν ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του καθοριζόμενου σε ετήσια βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο ως1 χορηγικό μερίδιο. Σήμερα για την απόκτηση 1 χορηγικού μεριδίου απαιτείται η καταβολή δωρεάς ποσού 1.500 ευρώ.

Οι χορηγοί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Πλατινένιοι Χορηγοί: όσοι κατέχουν 50 (75.000 ευρώ) ή και περισσότερα χορηγικά μερίδια

Β. Χρυσοί Χορηγοί: όσοι κατέχουν από 30 (45.000 ευρώ) έως και 49 χορηγικά μερίδια (73.500 Ευρώ)

Γ. Αργυροί Χορηγοί: όσοι κατέχουν από 10 (15.000 ευρώ) έως και 29 χορηγικά μερίδια (43.500 ευρώ)

Δ. Χορηγοί: όσοι κατέχουν από 1 (1.500 ευρώ) έως και 9 χορηγικά μερίδια (13.500 ευρώ)

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΣ:

Στο σχεδιασμό του ΕΤΟ προβλέπεται ότι τα μέλη και οι χορηγοί θα απολαμβάνουν μια σειρά από ειδικά προνόμια σύμφωνα με το ύψος των εισφορών τους. Τα μέλη και οι χορηγοί θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία νέα του ΕΤΟ.

Οι χορηγοί θα απολαμβάνουν ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και προγράμματα από μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, εστιατόρια, κλπ. Στόχος είναι η σύναψη πολλαπλών συμφωνιών με εμπορικές εταιρίες, οι οποίες ενδιαφέρονται να προβούν σε προσφορές στα μέλη και τους χορηγούς.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟ

Ενδεικτικά τα προγράμματα του ΕΤΟ θα επικεντρωθούν σε:

· Στην παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
· Στην παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας
· Στην ενίσχυση των Μικρο-Επιχειρήσεων με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια
· Στην «Υιοθεσία» και Προστασία Εκκλησιών και Μνημείων του Απόδημου Ελληνισμού
· Στην προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
· Στην υλοποίηση προγραμμάτων Φιλοξενίας Νεολαίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΩΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟ

Κατάθεση/Έμβασμα στο λογαριασμό του Εθνικού Ταμείου Ομογενών
Τράπεζα Πειραιώς, Εθνικής Αμύνης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Αριθμός Λογαριασμού: 5233-014096-526, SWIFT: PIRBGR AA233

Αποστολή Προσωπικής ή Τραπεζικής Επιταγής σε διαταγή του
“ΕΤΟ-Εθνικό Ταμείο Ομογενών” στα Γραφεία του ΕΤΟ
Κομοτηνής 2, Θεσσαλονίκη, Τ.K. 54655, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: +30 2310 411955
Φαξ: +30 2310 411886
Contact Form