Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Η.Π.Α. Επαγγελματική απασχόληση

Επαγγελματική απασχόληση

2. Η επαγγελματική απασχόληση των Ελλήνων

2.1 Επαγγέλματα

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών προς τις ΗΠΑ απασχολήθηκαν ως επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και κυρίως ως ελεύθερα απασχολούμενοι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (εστιάτορες, επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα κλπ). Μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό τους ασχολήθηκε με τον τομέα των υπηρεσιών (πχ. τουριστικές επιχειρήσεις κλπ).

Το γεγονός αυτό οφείλεται, ως ένα βαθμό, στις σχετικά περιορισμένες επαγγελματικές ικανότητες (skills) που διέθεταν οι μετανάστες, ερχόμενοι από την Ελλάδα. Η πλειοψηφία τους, μάλιστα, δεν είχε βεβαίως ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια ή την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.