Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Η.Π.Α. Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

3. Η εκπαίδευση

3.1 Μορφωτικό επίπεδο

3.2 Ελληνικά σχολεία

3.3 Εκπαιδευτικό προσωπικό

3.4 Νεοελληνικές Ανώτατες σπουδές

Στις ΗΠΑ υπάρχουν και λειτουργούν, σήμερα, 68 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ινστιτούτα, με αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης σε Ελληνικές σπουδές, είτε Νεοελληνικές είτε κλασικές. Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν στο έδαφος του συνόλου σχεδόν των Πολιτειών και είναι όλα Αγγλόφωνα.

Στο Παράρτημα V παρατίθεται κατάλογος των ονομάτων και των διευθύνσεων των Ιδρυμάτων αυτών, των σπουδών που παρέχουν, καθώς και των προσώπων που τα διευθύνουν ή συντονίζουν τη λειτουργία τους.