Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Αυστραλία Εθνικά Θέματα

Εθνικά Θέματα

7. Τα Εθνικά Θέματα

Τα κυρίαρχα θέματα που αφορούν στον Ελληνισμό και θεωρούνται ως Εθνικά, κατά την άποψη των εκπροσώπων των ομογενειακών οργανώσεων, περιλαμβάνουν βασικά τα εξής:

το “Μακεδονικό”

το Βορειοηπειρωτικό

το Κυπριακό

τον Τουρκικό επεκτατισμό

Ως πρόσθετα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος αναφέρθηκαν και τα εξής:

η επέκταση του Καθολικισμού στα Βαλκάνια

η πώληση Ελληνικών εδαφών σε ξένους επιχειρηματίες και ιδιώτες

Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών για τα κρίσιμα αυτά Εθνικά θέματα γενικά δεν είναι ικανοποιητική. Ειδικότερα για την Αυστραλία εκτιμάται ότι η ενημέρωση του εκεί ομογενειακού στοιχείου είναι καλύτερη, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Συγκεκριμένα ποσοστό 54.5% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι η συνολική ενημέρωση των ομογενών της Αυστραλίας είναι γενικά πολύ καλή. Αντίθετα, ποσοστό 10% εκτίμησε ότι η σχετική ενημέρωση είναι περιορισμένη.

Ειδικότερα για το λεγόμενο “Μακεδονικό” πρόβλημα και τις δραστηριότητες της Κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαυικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι ομογενείς της Αυστραλίας φαίνονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι, λόγω του σχετικά πολυπληθούς και πολιτικά ενεργού πληθυσμού που κατάγεται από τη Δημοκρατία αυτή και κατοικεί από χρόνια στην Αυστραλία. Ετσι ποσοστό 64% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση των Ελλήνων ομογενών είναι πολύ καλή και μόνον 4% ότι είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.

Το θέμα των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Βορείου Ηπείρου και των δικαιωμάτων τους απασχολεί αρκετά τους ομογενείς της Αυστραλίας. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή τους, αν και δεν είναι τόσο καλή όσο σε άλλα Εθνικά θέματα, παρόλα αυτά κρίνεται ως πολύ καλή από το 40% των ερωτηθέντων. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 14% έκρινε ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Το Κυπριακό εθνικό ζήτημα απασχολεί, επίσης σοβαρά, τους Ελληνες ομογενείς της Αυστραλίας. Η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους είναι πολύ σημαντική. Ποσοστό 68% των ερωτηθέντων εκτίμησαν ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το θέμα αυτό. Η διαπίστωση αυτή οφείλεται, ως ένα βαθμό, στο γεγονός ότι το Κυπριακό εθνικό θέμα είναι στην επικαιρότητα για αρκετές δεκαετίες, στο γεγονός ότι η Κυπριακή Κύβέρνηση και ο Κυπριακός τύπος, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση (ΡΙΚ) εργάζονται πολύ συστηματικά και αποδοτικά – όπως σημειώνουν πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας και στο γεγονός ότι οι οργανώσεις του Ελληνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου συνεργάζονται στενά και στις ομογενειακές χώρες.

Οι επεκτατικές βλέψεις της γειτονικής μας χώρας θεωρούνται από τους ομογενείς της Αυστραλίας ως ένα ακόμη κρίσιμο εθνικό ζήτημα. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό 16% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομογενών είναι πολύ περιορισμένη ή δεν υπάρχει καθόλου.