Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Η.Π.Α. Οργάνωση Ομογένειας

Οργάνωση Ομογένειας

8. Η οργάνωση της ομογένειας

Στις ΗΠΑ λειτουργούν σήμερα 310 Ελληνικές Κοινότητες, με βασικό σημείο αναφοράς κυρίως την Ορθόδοξη Εκλησία και 215 Σύλλογοι, κυρίως εθνικοτοπικοί.