Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Γλώσσα

4. Γλώσσα

4.1 Γλωσσικά χαρακτηριστικά της ομογένειας

Συνολικά 159.090 ομογενείς ανέφεραν στην τελευταία στατιστική καταγραφή ότι ομιλούν μία μητρική γλώσσα, από τα οποία 41.435 την Αγγλική, 2.270 την Γαλλική και 115.385 μη “επίσημες” γλώσσες (υπονοείται η Ελληνική γλώσσα). Άλλοι 18.220 ομογενείς ανέφεραν πολλαπλές μητρικές γλώσσες (κατά πάσα πιθανότητα Ελληνικά και Αγγλικά ή Ελληνικά και Γαλλικά).

Συνολικά 141.000 ομογενείς ανέφεραν κατά τη διάρκεια της τελευταίας στατιστικής καταγραφής ότι χρησιμοποιούν στο σπίτι μία μόνο γλώσσα. Απ’ αυτούς, 60.785 χρησιμοποιούν την Αγγλική, 2.285 την Γαλλική, και 77.935 άλλη (μη επίσημη) γλώσσα. Άλλοι 36.310 ομογενείς χρησιμοποιούν περισσότερες από μία γλώσσες στο σπίτι (κατά πάσα πιθανότητα Ελληνικά και Αγγλικά ή Ελληνικά και Γαλλικά).

4.2 Η λογοτεχνία

Το σημαντικότερο, ίσως, κύτταρο λογοτεχνικής παραγωγής των Ελλήνων του Καναδά αποτελεί ο Ομιλος Ελλήνων Λογοτεχνών του Μontreal. Η Ελληνική κοινότητα στο Montreal, που ιδρύθηκε στις αρχές του αιώνα, διακρίνεται για την πολυδιάστατη δραστηριότητά της και τη δυναμική κοινωνική παρουσία της. Στο Montreal έζησαν κατά καιρούς πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, αρκετοί όμως επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας. Η Ελληνική κοινότητα του Montreal, απ’ όλες τις εθνικές ομάδες που ζούν σήμερα εκεί, είναι η μόνη που διαθέτει τόσους λογοτέχνες ώστε να φτάσει στο σημείο να ιδρύσει λογοτεχνικό σωματείο.

Για τα Ελληνικά γράμματα του Καναδά, η δεκαετία του 1970 αποτελεί ίσως τη γονιμότερη περίοδο. Κατά την τελευταία φάση της δικτατορίας στην Ελλάδα, άνθρωποι διαφόρων ιδεολογικών τοποθετήσεων βρέθηκαν ενωμένοι σε ένα κοινό κίνημα αντίστασης κατά της στρατιωτικής χούντας.

Εκείνη την εποχή, περίπου είκοσι ελληνόφωνοι συγγραφείς (οι περισσότεροι ποιητές) ζούν στο Montreal και ιδρύουν, το 1979, τον “Ομιλο Ελλήνων Λογοτεχνών του Montreal”, με σκοπούς του τη διατήρηση και καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας, των παραδόσεων και των πολιτισμικών αξιών της πατρίδας και την προβολή τους στο κοινό της λογοτεχνικής παραγωγής των Ελλήνων του Quebec. Ο Ομιλος αυτός, κατάφερε με τη συνεχή κινητοποίησή του και την αδιάκοπη προσφορά του, με ομιλίες και εκδηλώσεις, να εμψυχώσει και να ενδυναμώσει την πνευματική ζωή των Ελλήνων.

Μια εξαιρετική προσωπικότητα στο χώρο της λογοτεχνίας των Ελλήνων του Καναδά είναι ο πεζογράφος Ν. Καχτίτσης, ευρύτατα γνωστός στην Ελλάδα και τοποθετημένος ανάμεσα στους εθνικούς μας λογοτέχνες.