Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Καναδάς Οργάνωση Ομογένειας

Οργάνωση Ομογένειας

8. Η οργάνωση της ομογένειας

Στον Καναδά λειτουργούν σήμερα 58 Ελληνικές Κοινότητες, με βασικό σημείο αναφοράς κυρίως την Ορθόδοξη Εκλησία και 96 Σύλλογοι, κυρίως εθνικοτοπικοί.