Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Νέα Ζηλανδία Επαγγελματική απασχόληση

Επαγγελματική απασχόληση

2. Η επαγγελματική απασχόληση των Ελλήνων

2.1 Επαγγέλματα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ομογενών της Νέας Ζηλανδίας είναι εργάτες και τεχνίτες και το υπόλοιπο έμποροι ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (εστιατόρια, εμπορικά, καταστήματα τροφίμων).

2.2 Οικονομική κατάσταση

Η τάση παλινόστησης που εμφανίστηκε έντονα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της Νέας Ζηλανδίας (μέσα της δεκαετίας του ’70), υποδεικνύει – έμμεσα – ότι η οικονομική κατάσταση των ομογενών δεν πρέπει να ήταν ανθηρή, τουλάχιστον σε ότι αφορά στους παλινοστούντες.