Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Νέα Ζηλανδία Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

3. Η εκπαίδευση

3.1 Μορφωτικό επίπεδο

Αν και το μορφωτικό επίπεδο των πρώτων μεταναστών ήταν σχετικά χαμηλό, σήμερα εκτιμάται ότι η νέα γενιά έχει διεισδύσει σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα επαγγέλματα, με συνέπεια η οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση να έχει βελτιωθεί και να θεωρείται καλή.

3.2 Ελληνικά σχολεία

Στις 14 Μαρτίου 1937 κατατέθηκε η ιδρυτική πράξη του Κοινοτικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου που ιδρύθηκε στο Wellington σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μητροπολίτη Αυστραλίας Τιμόθεου με κύριο στόχο τη διατήρηση της ελληνικότητας των παιδιών των μεταναστών. Επιβάλλεται και αποφασίζεται η ανάγκη πρόσληψης δασκάλας για το Σχολείο, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του το Μάϊο 1938. Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα. Τον πρώτο χρόνο γράφτηκαν και παρακολούθησαν 30 μαθητές. Η πρώτη φάση λειτουργίας του σχολείου διήρκεσε τρία χρόνια, μέχρι το 1941. Από τον Ιούνιο 1941 ως τον Ιούνιο 1945 παρέμεινε κλειστό.

Έχοντας υπ‘όψη μας το γενικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων εποίκων της Νέας Ζηλανδίας όπως άλλωστε και της Αυστραλίας, η σημασία ενός σχολείου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι τα μέλη της κοινότητας που συναντήσαμε δε διατύπωσαν αίτημα αναβάθμισης της ελληνικής παιδείας στην πρωτεύουσα. Ο αριθμός όμως των παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών είναι αρκετά μικρότερος από των αριθμό των παιδιών ελληνικής καταγωγής.

Σήμερα υπάρχουν στη Νέα Ζηλανδία 170 μαθητές, προερχόμενοι από οικογένειες ομογενών, οι οποίοι φοιτούν – συμπληρωματικά – στα οργανωμένα από τις ομογενειακές Κοινότητες απογευματινά σχολεία, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ιστορία, θρησκευτικά κλπ.

Στο Ουέλινγκτον λειτουργεί και Κατηχητικό σχολείο.

3.3 Εκπαιδευτικό προσωπικό

Όπως συμβαίνει και στην Αυστραλία, έτσι και στη Νέα Ζηλανδία οι δάσκαλοι που υπηρετούν στα απογευματινά σχολεία είναι μη προσοντούχοι (μη πτυχιούχοι).

Από το 1982 αποσπάστηκε ένας δάσκαλος από την Ελλάδα, που εκτιμάται ότι έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.

3.4 Νεοελληνικές Ανώτατες σπουδές

Στη Νέα Ζηλανδία δεν υπάρχει Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που να προσφέρει μαθήματα Νεοελληνικών ή κλασικών Ελληνικών σπουδών.