Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Νέα Ζηλανδία Ορθόδοξη Eκκλησία

Ορθόδοξη Eκκλησία

5. Η Ορθόδοξη Εκκλησία

Με συνοδική απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποσπάστηκε το 1970 η Νέα Ζηλανδία από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και αποτελεί ιδιαίτερη Μητρόπολη, με Μητροπολίτη τον κ. Διονύσιο Ψάχα από την Κωνσταντινούπολη.
Στη Νέα Ζηλανδία λειτουργούν, σήμερα, 6 Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τα πλήρη στοιχεία τους αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

Αλλα στοιχεία, που δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθούν, αναφέρουν ότι υπάρχουν 5 Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπου λειτουργούν 3 ιερείς, διορισμένοι από τη Μητρόπολη της Νέας Ζηλανδίας.