Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Έρευνες για τον Ελληνισμό Νέα Ζηλανδία Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

6. Τα ομογενειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

6.1 Έντυπα ΜΜΕ ομογενειακού ενδιαφέροντος

Τα ομογενειακά έντυπα ΜΜΕ περιορίζονται σε μια μηνιαία εφημερίδα, τον Ελληνικό Τύπο (Hellenic Press) και σε μια εποχιακή εφημερίδα, την Ελληνική Σάλπιγγα, που εκδίδεται 3-4 φορές το χρόνο.
Επίσης, η Μητρόπολη εκδίδει, κατά διαστήματα, τον Ορθόδοξο Λόγο.

6.2 Ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ ομογενειακού ενδιαφέροντος

Από πλευράς ηλεκτρονικών ΜΜΕ, αναφέρεται ότι εκπέμεπεται μία μόνον εβδομαδιαία ωριαία ελληνόφωνη εκπομπή, για την οποία δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.