Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Πολυμέσα Φωτογραφίες Δίκτυο Νεολαίας ΣΑΕ Ωκεανίας Ιδρυτικό συνέδριο δικτύου ν...

Δίκτυο Νεολαίας ΣΑΕ Ωκεανίας


Ιδρυτικό συνέδριο δικτύου νεολαίας ΣΑΕ Ωκεανίας

Ιδρυτικό συνέδριο δικτύου νεολαίας ΣΑΕ Ωκεανίας
Ιδρυτικό συνέδριο δικτύου νεολαίας ΣΑΕ Ωκεανίας, 12.08.2008

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Δικτύου Νεολαίας Βικτωρίας: Lampou Emmanuel (Πρόεδρος), Sakalidis Ekaterina (Αντιπρόεδρος-Tasmania), Simeonidis Olga (Αντιπρόεδρος), Ioannides Elinah (Γραμματέας), Stefanopoulos Penelope (Β. Γραμματέα), Yiannatzis Greg (Ταμίας), Papadopoulos Vicky (βοηθός Ταμία), Mougios Katholiky (Επικοινωνίες), Saloustros Kondros (Events).