Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Καναδά Στο Μόντρεαλ η Περιφερειακή...

ΣΑΕ Καναδά

Send | Print | RSS ΣΑΕ Καναδά '
Μόντρεαλ03.10.2008

Νεολαία και Ελληνόγλωσση παιδεία, εθνικά θέματα, αιτήματα και προβληματισμοί ομογενειακών οργανώσεων, η συγκρότηση Δικτύων Πολιτισμού και Επιχειρηματιών, το Εθνικό Κτηματολόγια είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνέλευσης του ΣΑΕ Καναδά, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ.

Την Συνέλευση θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, μέλη της Επιτροπής της Βουλής για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΣΑΕ κ.κ. Στέφανος Ταμβάκης και Κωνσταντίνος Δημητρίου.

 
Share |

ΣΑΕ Καναδά