Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Συνελεύσεις 2008 Περιφερειακές Συνελεύσεις ΩΚΕΑΝΙΑ Νεολαία Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

11:00 – 11:30 Εγγραφή Συμμετεχόντων
11:30 – 13:00 Έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης Προσφωνήσεις από τον Συντονιστή ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής κ. Γιώργο Αγγελόπουλο. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης. Κανονισμός Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Σύσταση Επιτροπών, Προτάσεων, Ψηφισμάτων, Συμπερασμάτων.

Σύντομοι Χαιρετισμοί: Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού κ. Χάρη Χατζηχαραλάμπους, Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ κ. Βασίλη Τόλιου, Πρόξενου της Κύπρου στην Καμπέρα κ. Χριστιάνα Τζίκα Καθηγητή κ. Μιχάλη Τσιανίκα, Τμήμα Νεο-Ελληνικών, Πανεπιστημίου Flinders, Adelaide, Αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Βρασίδα Καράλη, Τμήμα Νεο-Ελληνικών, Πανεπιστημίου Σύδνεϋ κ. Σάββα Παπασάββα, Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Notre Dame, Perth

Συνοπτική παρουσίαση της δομής, του ρόλου και των στόχων του ΣΑΕ. Γιάννης Μπέλλας Αναπληρωτής Συντονιστής Β’ ΣΑΕ Ωκεανίας

13:00 – 14:00 Γεύμα

14:00 – 15:30 Αναφορές Συνοπτική αναφορά για τα Πολιτειακά Δίκτυα Νεολαίας του ΣΑΕ Ωκεανίας. Γιώργος Αγγελόπουλος Συντονιστής ΣΑΕ Ωκεανίας Αναφορά Προέδρων των Πολιτειακών Δικτύων Νεολαίας

Εμμανουήλ Λάμπου Vic/Tas
Παναγιώτης Δούκας NSW/ACT
Αλεξάνδρα Λίβα NZ
Ηλίας Δεμουρτζίδης SA/NT
Αντώνης Ζορμπάς WA
Δημήτρης Ράϊκος QLD

Ερωτήσεις Συνέδρων / Συζήτηση

15:30 – 16:00 Απογευματινός Καφές

16:00 – 19:00 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Α Προβλήματα Νεολαίας, Προοπτικές B Ελληνική Γλώσσα – Πολιτισμός Γ Σύνδεση με την Ελλάδα – Εθνικά Ζητήματα

19:00 Δείπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

09:15 – 11:00 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δ Καταγραφή, Επικοινωνία, Δραστηριότητες Νεολαίας Ε Προώθηση της Ελληνο-Αυστραλιανής Ταυτότητας ΣΤ Επικοινωνία μεταξύ των Γενεών, Παροικιακά Θέματα

11:00 – 12:30 Συνεδρίαση Επιτροπών, Συμπεράσματα Παρουσίαση Υποψηφίων

12:30 – 13:30 Γεύμα

13:30 – 14:30 Εκλογές Δικτύου Νεολαίας Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

14:30 – 14:45 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

14:45 – 15:00 Λήξη Εργασιών Συνέλευσης Γιώργος Αγγελόπουλος