Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις Δελτία τύπου ΣΑΕ - Πιστοποίηση του Ιδρύμ...

Δελτία τύπου

Send | Print | RSS Δελτία τύπου '
15.05.2009

Το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με την COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, την εφαρμογή και πιστοποίηση των Υπηρεσιών του κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance Hellas (EQA).

Το πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό αφορά τον Σχεδιασμό, την Ωρίμανση, τον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση & την Οικονομική Διαχείριση Έργων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαχειριστικής επάρκειας, προκειμένου το Ίδρυμα να λειτουργήσει ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ).

Η πιστοποίηση έχει τριετή ισχύ, Μάιος 2012, ενώ κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις επιτήρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού με τις υποχρεώσεις του.

 
Share |

Δελτία τύπου