Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ευρώπης Συνεδρίαση Συντονιστικού Συ...

ΣΑΕ Ευρώπης

Send | Print | RSS ΣΑΕ Ευρώπης '
Συνεδρίαση Συντονιστικού Συμβούλιου Ευρώπης
13.04.2010

Συνεδρίασε στις 9 και 10 Απριλίου στην Φρανκφούρτη το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, με κύριο θέμα τις επόμενες δραστηριότητες της Περιφέρειας, την ενεργοποίηση των δικτύων, την παρακολούθηση του έργου της Περιφέρειας και την προώθηση προς επίλυση θεμάτων που απασχολούν φορείς και τον Ελληνισμό της Περιφέρειας.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε στις 10 Απριλίου και ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος ενημερώθηκε από το Συντονιστή της Ευρώπης, κύριο Γιώργο Αμαραντίδη, για τα θέματα της ομογένειας. Ο Υφυπουργός ενημέρωσε στη συνέχεια τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου για τις επόμενες ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας. Στα πλαίσια της συνεδρίασης υπήρξε εκτενή συζήτηση πάνω στα θέματα Παιδείας της Περιφέρειας, κατόπιν και των προτάσεων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ευρώπης.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν τη στενότερη συνεργασία με τους φορείς τους Ελληνισμού στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα ετοιμάζονται συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερώσει το Συντονιστικό Συμβούλιο και να καταγράψει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των μελών του ΣΑΕ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων:

Την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Περιφέρεια, η οποία θα συνδυάζει πολιτιστικά γεγονότα, όπως ένα Φεστιβάλ χορού και Μουσικής, με παράλληλες εκδηλώσεις (Ημερίδα για την Παιδεία, μία Έκθεση Φωτογραφίας κτλ.) Την έκδοση ενός ενημερωτικού Λευκώματος, για τις χώρες, τον Ελληνισμό και τα μέλη του ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ευρώπης.

Να εξετάσει το θέμα του ΔΟΑΤΑΠ και πάλι, καθώς το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους Έλληνες νέους στην Ευρώπη.

Να ενημερώσει τις τοπικές μας κοινωνίες για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Για το λόγο αυτό, ζητείται από την Ελληνική Πολιτεία να μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, που θα μπορούσε να αναρτηθεί σε Δημαρχεία και σε άλλα σημεία των πόλεων της Ευρώπης. Να έρθει άμεσα σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να οργανωθούν σύντομα Συνελεύσεις των Δικτύων Επιστημόνων, Πολιτισμού, Γυναικών και των Επιχειρηματιών, του οποίου το πρώτο βήμα έγινε στις 11 Απριλίου, σε ειδική ημερίδα στην Φρανκφούρτη.

Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του για στήριξη των Ομοσπονδιών στο θέμα δραστηριοποίησης και δικτύωσης της νέας γενιάς, τονίζοντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης
Συνελεύσεων των Νέων σε κάθε χώρα της Περιφέρειας.

Στις 5 Ιουνίου 2010 προγραμματίζεται συνάντηση εργασίας του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ: +49 69 91 50 10 90
Fax: +49 69 91 50 10 919
Email: info@sae-europe.eu

 
Share |

ΣΑΕ Ευρώπης