Ιστό ΣΑΕ
ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ειδήσεις ΣΑΕ Ευρώπης Τοποθέτηση της Ομοσπονδίας ...

ΣΑΕ Ευρώπης

Send | Print | RSS ΣΑΕ Ευρώπης '
Τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ)
επί του νομοσχεδίου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
Βόννη22.09.2011

1. Τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου η ΟΕΚ μόνο να χαιρετίσει μπορεί. Στον βαθμό που η ελληνόγλωσση εκπαίδευση π.χ. «μετατρέπεται σε όρο απομόνωσης και περιθωριοποίησης του ελληνισμού της διασποράς», χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια αναστροφής της κατάστασης αυτής. Όντως, όπως λειτούργησαν ως τώρα τα αμιγή ελληνικά σχολεία, την απομόνωση και περιθωριο-ποίηση είχαν συχνά ως αποτέλεσμα. Η λύση όμως δεν μπορεί να είναι η κατάργηση, αλλά η αναβάθμισή τους. Αποτελεί όμως, αν μη τι άλλο, φρούδα ελπίδα να αναμένει κανείς πρωτοβουλίες προς τούτο από την γερμανική πλευρά. Εκείνη ποτέ δεν θέλησε τα αμιγή ελληνικά σχολεία.

Η επί δεκαετίες εμπειρία από όλα τα κρατίδια της Γερμανίας δείχνει ότι το μόνο που ουσιαστικά δέχεται η γερμανική πλευρά είναι το μάθημα μητρικής γλώσσας, σε ορισμένα κρατίδια ενταγμένο στο ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα του γερμανικού σχολείου, σε άλλες περιπτώσεις σε απογεματινά τμήματα. Η τάση όμως είναι περιορισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού που επιτελεί το έργο αυτό και των ωρών διδασκαλίας από έτος σε έτος. Η προγραμματιζόμενη καθιέρωση του ολοήμερου σχολείου θα αποτελέσει ακόμη ένα θεσμικό μέσο για τον περαιτέρω περιορισμό του μαθήματος της μητρικής.

Όσο για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης και αύξησης των ωρών διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας για παιδιά που φοιτούν στο γερμανικό σχολείο μέσω διακρατικών συμφωνιών, δεν είναι γνωστό αν επέτυχε ποτέ οτιδήποτε η ελληνική πλευρά προς την κατεύθυνση αυτή. Αντιθέτως, είναι γνωστό ότι στις διακρατικές διαπραγματεύσεις, ουδέποτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα από ελληνικής πλευράς. Πόθεν ορμάται λοιπόν το Υπουργείο για να ευελπιστεί ότι μέσω διακρατικών διαπραγματεύσεων ή ύστερα από σχετική πρωτοβουλία της γερμανικής πλευράς θα προαχθεί το μάθημα της μητρικής γλώσσας;

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εδώ και μια πενταετία, σε αντίθεση με την ως τότε πρακτική, στην ελληνική αντιπροσωπεία των ελληνο – γερμανικών διακρατικών διαπραγματεύσεων δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον εκπρόσωπος της ΟΕΚ.

2. «Τα „αμιγώς ελληνικά Λύκεια“ στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, από το σχολικό έτος 2012 – 2013 παύουν να δέχονται μαθητές για εγγραφή στην Α΄ Λυκείου. Ταυτόχρονα για την άμεση υποβοήθηση της κινητικότητας των μαθητών, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε „αμιγώς ελληνικά“ σχολεία και ιδίως αυτών, που φοιτούν στο γυμνάσιο προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας – πέραν της εφαρμογής του δίγλωσσου εκπαιδευτικού προγράμματος – το Υπουργείο Παιδείας μεριμνά για τη δωρεάν οργάνωση και παροχή ειδικής υποστηρικτικής διδασκαλίας εντός και εκτός του σχολείου, ώστε η κατάργηση των λυκείων να μην δυσχεράνει το μορφωτικό μέλλον αυτών».

Πρόκειται για κομβικό σημείο. Το δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σήμερα εφαρμόζεται σ’ αυτά (8-10 ώρες Γερμανικής την εβδομάδα) έχει αποδειχθεί ανεπαρκές. Σε τι θα διαφέρει το μελλοντικό; Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτε σχετικά. «Η κινητικότητα των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης», που τώρα θέλει το νομοσχέδιο να εξασφαλίσει, ήταν πάντα αναγκαία και επιθυμητή, αλλά ποτέ δεν επιτεύχθηκε. Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρό προς βελτίωση.

Ποια είναι η μέριμνα που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ώστε να διασφαλίζεται ο στόχος της παροχής ειδικής υποστηρικτικής διδασκαλίας; Διότι, εκτός από την συνθηματική αυτή διατύπωση, δεν γίνεται καμιά αναφορά στο περιεχόμενο του όρου. Η ΟΕΚ θεωρεί την διατύπωση αυτή ως καθαρή υπεκφυγή και στάχτη στα μάτια των ενδιαφερομένων. Οι καθηγητές Φθενάκης και Δαμανάκης είχαν εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, ένα πιλοτικό (άλλως μεταβατικό) στάδιο, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, ώστε μόνο μετά την διαπίστωση επιτυχούς πορείας του να καταργηθούν τα Λύκεια. Τι οδήγησε στην απόρριψη των προτάσεών τους;

Η προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου ρύθμιση θα εξαναγκάσει τους πληττόμενους μαθητές σε παλιννόστηση, ώστε να παρακολουθήσουν στην Ελλάδα το Λύκειο. Όσοι από αυτούς δεν διαθέτουν την δυνατότητα αυτή, θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να τερματίσουν την σχολική τους φοίτηση με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

3. «Το μοντέλο παροχής της ελληνικής παιδείας και ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που αναπτύχθηκε τα τελευταία κυρίως χρόνια με πρακτικές διάχυτης και ανεξέλεγκτης διάθεσης πόρων, εκπαιδευτικών και χρημάτων σε φορείς χωρίς σχεδιασμό, έλεγχο και επιβεβαίωση οποιουδήποτε είδους αποτελεσμάτων όχι μόνο αποτυγχάνει να εκπαιδεύσει τα παιδιά των ελλήνων του εξωτερικού και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους…» Το μοντέλο αυτό συνοδευόταν, συνεχίζει επί λέξει η αιτιολογική έκθεση, από «σπατάλη, αδιαφάνεια κακοδιοίκηση και αποσπάσεις» που ήσαν προϊόν κάθε άλλο παρά «ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης και ποικίλων αδιαφανών συναλλαγών».

Η ΟΕΚ δεν θα διαφωνήσει με τις διαπιστώσεις αυτές, ούτε θα επικροτήσει τις πρακτικές που παρατηρήθηκαν διαχρονικά. Τις στηλίτευε η ίδια πάντοτε. Δεν μπορεί όμως την λύση να αποτελεί η κατάργηση των σχολείων αυτών, αντί της αναβάθμισής τους.

Κατά τα άλλα, η οργανωμένη Ομογένεια της Γερμανίας, Φορείς Γονέων, Κοινότητες και η Ομοσπονδία τους, ποτέ στο παρελθόν δεν έγιναν αποδέκτες «ανεξέλεγκτης διάθεσης πόρων… και χρημάτων» για την ελληνική παιδεία και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Ποιούς εννοεί λοιπόν το Υπουργείο;

4. Αναφέρεται στο νομοσχέδιο ότι τα «αμιγώς ελληνικά Λύκεια» «δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας, αλλά και κάθε άλλης χώρας πλην της Ελλάδας».

Πρόκειται για ανακρίβεια. Η πρόσβαση στα γερμανικά ΑΕΙ είναι κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο δυνατή όπως και για τους αποφοίτους των ελληνικών Λυκείων στην ημεδαπή. Υπάρχει πλήθος αποδήμων, που μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, έγιναν δεκτοί σε γερμανικά Πανεπιστήμια.

5. Το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη ότι καθημερινά διογκώνεται το ρεύμα μετανάστευσης ελληνικών οικογενειών προς την Γερμανία. Ποια μέριμνα προβλέπεται για τα παιδιά των οικογενειών αυτών που θα χρειαστεί να φοιτήσουν σε λυκειακές τάξεις;

Πρόταση της ΟΕΚ ήταν στο πλαίσιο ενός πιλοτικού/μεταβατικού προγράμματος να δημιουργηθούν τουλάχιστον τρία αναβαθμισμένα Λύκεια στα κρατίδια Βαυαρία, Βάδη – Βυρτεμβέργη και Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. Αλλά γι’ αυτό απαιτούνται διακρατικές διαπραγματεύσεις.

Για την ΟΕΚ και τον Ελληνισμό της Γερμανίας το νομοσχέδιο στη σημερινή του μορφή δεν υπαγορεύθηκε ούτε από την ανάγκη «νέας ιεράρχησης στόχων» ούτε από «επικαιροποιημένες επιστημονικές διαπιστώσεις και παραδοχές». Αντίθετα αυτές αγνοήθηκαν. Δίνει την εντύπωση ότι υποκύπτει μεμψίμοιρα και λιπόψυχα στην «δύσκολη οικονομική συγκυρία», την οποία όμως χρησιμοποιεί ως προκάλυμμα για να αποφύγει το ομολογουμένως πιο δύσκολο εγχείρημα της πραγματικής διαβούλευσης και συνεργασίας με επιστήμονες, ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας Γερμανίας, και της δύσκολης διακρατικής διαπραγμάτευσης. Έτσι όμως διακυβεύεται η πολιτισμική ταυτότητα των νέων αποδήμων.

Πρόκειται για γλωσσικούς ακροβατισμούς που δεν τιμούν την ελληνική πολιτεία να απευθύνεται «στους πολίτες του κόσμου με όρους προώθησης της ειρηνικής συμβίωσης και συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης», λες και η παρεχόμενη ως τώρα ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό παρήγαγε μισαλλόδοξους και εχθρούς της ειρηνικής συμβίωσης, όπως είναι απαράδεκτο να συμβουλεύει την ελληνική απόδημη νεολαία ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν αξίζει τον κόπο να μαθαίνει Ελληνικά, αφού η παγκοσμιοποίηση «διαφοροποιεί ριζικά μεταξύ άλλων τις σχέσεις των ομιλουμένων γλωσσών».

Η ΟΕΚ έχει απευθυνθεί πρώιμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με στοιχειοθετημένες προτάσεις. Παράλληλα προσέφερε στήριξη και συνεργασία, αλλά και τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης που εν τω μεταξύ διαθέτει ως συνομιλητής της ίδιας της καγκελαρίου και ως σύμβουλος της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας των Ομοσπόνδων Γερμανικών Κρατιδίων. Ακόμη, δήλωσε εξ αρχής την διάθεσή της για καλή συνεργασία στο θέμα και με την Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, η οποία διαθέτει επίσης ισχυρά ερείσματα στη χώρα αυτή. Αλλά η ελληνική πολιτική, διακατεχόμενη προφανώς από σύνδρομα αλαζονικά και ταυτόχρονα φοβικά, μην τυχόν χρειασθεί να μοιρασθεί την ισχύ της, δεν δέχθηκε καν να συζητήσει. Άλλωστε, γιατί να συνδιαλέγεται με τους απόδημους, αφού δεν διαθέτουν εκλογικό δικαίωμα; Κατά τα άλλα τασσόμαστε, βέβαια, όλοι υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Ο Ελληνισμός της Γερμανίας, μακριά από κομματικές διαφοροποιήσεις στο θέμα ή σκοπιμότητες, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενωμένος για το πρώτης εθνικής σημασίας και προτεραιότητας θέμα, την διατήρηση και καλλιέργεια της Ελληνικότητας της απόδημης νεολαίας μας.

Ανακοίνωση ΟΕΚ Γερμανίας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό Βόννη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

 
Share |

ΣΑΕ Ευρώπης